TOPlist

 

A- A A+

Dokumenty

Organizace šk. roku
Organizace školního roku pro SOŠ 2020/2021
Organizace školního roku pro VOŠ 2020/2021
Rámcový plán praxe 2019/2020
..
Žádosti
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost o uvolnění žáka z TEV
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu pro nezletilé žáky
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu pro zletilé žáky
 
Oznámení
Oznámení o přestupu na jinou školu
..
Učební plány
Učební plán oboru Obchodní akademie (platný od 1. září 2018)
Učební plán oboru Obchodní akademie (platný od 1. září 2014 - dobíhající)
Učební plán oboru Informační technologie (platný od 1. září 2018)
Učební plán oboru Informační technologie (platný od 1. září 2014 - dobíhající)
Učební plán oboru Praktická sestra
Učební plán oboru Zdravotnický asistent
Učební plán oboru Sociální práce a sociální pedagogika - denní forma
Učební plán oboru Sociální práce a sociální pedagogika - kombinovaná forma
Učební plán oboru Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma
Učební plán oboru Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma
..
Přihlášky ke vzdělávání
Přihláška ke studiu na SOŠ
Vysvětlivky k příhlášce na SOŠ
Přihláška ke studiu na VOŠ
...
Školní vzdělávací programy
ŠVP - 63-41-M/02 (Obchodní akademie) (platné od 1. září 2018)
ŠVP - 63-41-M/02 (Obchodní akademie) (platné od 1. září 2014 - dobíhající)
Dodatek Školního vzdělávacího programu pro obor Obchodní akademie (63-41-M/02): Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platné od 1. září 2016)
ŠVP - 18-20-M/01 (Informační technologie) (platné od 1. září 2018)
ŠVP - 18-20-M/01 (Informační technologie) (platné od 1. září 2014 - dobíhající)
Dodatek Školního vzdělávacího programu pro obor Informační technologie (18-20-M/01): Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platné od 1. září 2016)
ŠVP - 53-41-M/03 (Praktická sestra)
ŠVP - 53-41-M/01 (Zdravotnický asistent)
Dodatek Školního vzdělávacího programu pro obor Zdravotnický asistent (53-41-M/01): Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platné od 1. září 2016)
Dodatek Školního vzdělávacího programu pro obor Zdravotnický asistent (53-41-M/01) (platné od 1. září 2020)
ŠVP - domov mládeže
..
Akreditace VOŠ
Akreditace VOŠ - Sociální práce a sociální pedagogika
Akreditace VOŠ - Diplomovaná všeobecná sestra (platná od 1.1.2020)
..
Školní řády
Školní řád SOŠ
Školní řád VOŠ
..
Tabulky pro oponenty
Oponentský posudek absolventské práce (.pdf)
Oponentský posudek absolventské práce (.doc)
..
Dotazníky pro autoevaluaci
Dotazníky pro autoevaluaci
Domov mládeže - ubytování
Školní jídelna - DM
Školní jídelna - studenti
Školní jídelna - zaměstnanci
Školní jídelna - cizí strávníci
..
Europassy
Europassy 2020/2021
Europassy 2019/2020
  • Poslední aktualizace: pátek 24 září 2021, 09:37:14Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice