Sociální práce a pedagogika

 

 

 

TOPlist

 

A- A A+

Obor Diplomovaná všeobecná sestra

Kód oboru: 53-41N/11

Diplomovaná všeobecná sestra – akreditace platná od ledna 2020 do ledna 2026, forma vzdělávání denní, kombinovaná.

Vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání diplomovaná všeobecná sestra. Absolventi jsou způsobilí poskytovat samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech zdravotnických zařízeních s uplatněním na celém trhu práce v EU i ostatních zemích. Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z cizího jazyka, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech, komplexní zkouška z humanitních věd (psychologie, pedagogika a etika v ošetřovatelství) a obhajoba absolventské práce na zvolené téma.

Každý student na obou oborech disponuje aktivní znalostí nejméně jednoho cizího jazyka. Studentům na obou oborech je umožněna profilace prostřednictvím povinně volitelných a volitelných předmětů.

Podmínky přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. května. Pro 2. kolo přijímacího řízení do 30. srpna. Další kolo přijímacího řízení bude vypsáno pouze v případě nenaplnění počtu z 1. a 2. kola. Součástí přihlášky by měla být kopie maturitního vysvědčení. V případě, že uchazeči nebudou mít vykonánu maturitní zkoušku do 31. května, je nutné pro 1. kolo přijímacího řízení do 25. června doručit škole úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. U kombinované formy není podmínkou praxe v oboru.

Zdravotní způsobilost na přihlášce musí být potvrzena praktickým lékařem.

Formulář:

"Přihláška ke studiu na VOŠ" (SEVT č. 491520). S vyplněnou přihláškou zašlete potvrzení o úhradě administrativního poplatku ve výši 300,-- Kč na účet č. 101285287/0300, variabilní symbol = rodné číslo.

1. kolo přijímacího řízení: 25. června 2020

Kombinovaná forma vzdělávání

Teoretická výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek od 13:30 do 19:55

Na teoretickou výuku navazuje ošetřovatelská praxe a období pro získávání zkoušek a zápočtů

Délka vzdělávání: 3,5 roku

Ukončení vzdělání:

Absolutorium - zkouška z cizího jazyka (německý nebo anglický jazyk), zkouška z odborných předmětů a obhajoba absolventské práce

Titul DiS. - za jménem (diplomovaný specialista v oboru)

  • Poslední aktualizace: pátek 02 červen 2023, 05:32:11Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice