TOPlist

 

A- A A+

Cestovní ruch

Cílem předmětu cestovní ruch v 1. ročníku je upevnit si základy geografie, práce s mapou a internetem pro získání základních znalostí a přehledu pro geografii turismu v České republice a v evropských zemích. Žáci se seznamují podrobněji s Českou republikou, jejími přírodními a kulturními atraktivitami a ty pak specifikují podrobně v jednotlivých oblastech ČR. Seznamují se také s geografií a cestovním ruchem jednotlivých evropských států a samostatně pak vypracovávají seminární práci na cestovní ruch určitého evropského státu.

Ve 2. a 3. ročníku se studenti seznamují s problematikou cestovního ruchu jak na teoretickém základě, tak i v praktickém provádění služeb v cestovním ruchu a řešení konkrétních modelových situací. Výstupem jejich znalostí je pak dokázat zajistit a zrealizovat jednotlivé služby v CR, komplexně je propojit a vytvořit produkt CR, tedy zájezd po ČR. Tento zájezd pak umět obhájit a z hlediska průvodce předvést.

Všechny tyto znalosti pak žáci využijí při průvodcovských zkouškách, kde musí znát nejen geografické znalosti z CR v ČR a jiných evropských států, ale i techniku jednotlivých služeb v CR, základy ekonomiky a marketingu v CR a v neposlední řadě znalosti z předmětu základy dějin kultury a architektury. Tuto zkoušku je možno vykonat na konci třetího ročníku a získat tak Osvědčení o průvodcovské činnosti.

Ukázky prací žáků

Aneta Zimanová - Island

 

Jana Skaláková - Island

  • Poslední aktualizace: čtvrtek 01 prosinec 2022, 06:25:41Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice