TOPlist

 

A- A A+

Maturitní zkoušky

Důležité termíny

 • Žáci si vytisknou oboustranně formulář přihlášky k MZ, který je na webu školy.
 • do 2. prosince 2019: Žáci odevzdají vyplněnou přihlášku k MZ řediteli školy.
 • do 18. prosince 2019: Žáci obdrží od ředitele školy výpis z přihlášky, správnost údajů stvrdí podpisem.
 • 2. - 15. ledna 2020: Žáci se registrují na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) a udělí souhlas se zasíláním dokumentů.
 • 2. - 15. ledna 2020: Žáci si mohou přihlásit maturitní zkoušku Matematika+.

Maturitní zpravodaj č. 52

Postup pro registraci do VPŽ a udělení souhlasu se zasíláním dokumentů

Stanovení termínů maturitních zkoušek OA, IT, ZA

Časový rozpis ÚaPMZ - podzim 2019

Opravné maturitní zkoušky (září 2019)

2. září 2019 od 7:45 - Opravné PMZ (obory OA a IT)

11. září 2019 od 8:00 v budově OA - Opravná profilová a ústní část MZ (všechny obory)

Způsob hodnocení zkoušek v profilové části MZ oboru Obchodní akademie

Způsob hodnocení zkoušek v profilové části MZ oboru Informační technologie

Rozpis ÚMZ pro obor Obchodní akademie - školní rok 2018/2019

Rozpis ÚMZ pro obor Informační technologie - školní rok 2018/2019

Rozpis ÚMZ pro obor Zdravotnický asistent - školní rok 2018/2019

Důležité termíny:

 • do 1. dubna: Žáci musí řediteli školy odevzdat svůj seznam vybraných literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL.
 • 10. dubna: konání písemné práce z ČJL
 • 11. dubna: konání písemných prací z cizích jazyků
 • 2. – 3. května: konání didaktických testů
 • 6. května: konání Matematiky+

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019

Maturitní zpravodaj č. 50 - základní informace ke zkoušce z českého jazyka a literatury

Maturitní zpravodaj č.49 - základní informace ke zkoušce z matematiky

Maturitní zpravodaj č.48 - základní informace ke zkoušce z cizího jazyka

Stanovení termínů maturitních zkoušek OA, IT, ZA

Maturitní zpravodaj č. 47 - Maturita v roce 2019 a informace k přihlašování

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. - konání maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení MŠMT -– kritéria hodnocení pro maturitní období 2017/2018

Maturitní zpravodaj č. 45 – Matematika

Maturitní zpravodaj č. 44 – Cizí jazyk

Maturitní zpravodaj č. 43 - Maturita v roce 2018 a informace k přihlašování

Žákovský průvodce maturitní zkouškou

Maturitní zpravodaj č. 35 - Tematické číslo ke zkoušce z matematiky – MZ 2016

V souvislosti s pozvánkami ke společné části maturitní zkoušky byl žákům otevřen výsledkový portál žáka (VPŽ) pro registraci. Na adrese vpz.cermat.cz se žáci nyní mohou registrovat prostřednictvím autentizačního kódu VPŽ, který získali na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce v prosinci 2015.

Kritéria pro hodnocení praktické maturitní zkoušky na oboru OA ve šk. roce 2014/2015

Kritéria pro hodnocení praktické maturitní zkoušky na oboru IT ve šk. roce 2014/2015

Ke stažení:

Přihláška k maturitní zkoušce

Dopis CERMATu pro ředitele škol - informace ke zkoušce z matematiky - MAT+

Povinná literatura k MZ

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL - obory OA, IT, ZA

Praktické maturitní zkoušky

Okruhy k PMZ - obor ZA

Hodnocení PMZ - obor ZA

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků

Maturitní okruhy z NJ - obor OA

Maturitní okruhy z NJ - obor IT

Maturitní okruhy z NJ - obor ZA

Maturitní okruhy z AJ - obory OA a IE

Maturitní okruhy z AJ - obor ZA

Základní informace o maturitní zkoušce

Maturitní zkouška má dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky. Kromě maturitního vysvědčení získává žák také protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to zkoušky z českého jazyka, zkoušky z cizího jazyka (AJ, NEJ) nebo z matematiky. Zkouška z českého jazyka se skládá z písemné (písemná práce a didaktický test) a ústní části. Zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné (písemná práce, didaktický test a poslech) a ústní části. Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.

Ve společné části se žák může přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk nebo matematika)

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle ŠVP.

Žák může dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky, které si volí z nabídky stanovené ředitelem školy.

Žák úspěšně vykoná společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí, rovněž tak i v případě profilové části.

Společná část maturitní zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura,
 2. Cizí jazyk nebo matematika.

Forma zkoušek:

 1. písemná práce
 2. didaktický test,
 3. poslech,
 4. ústní zkouška (zařazena v profilové části maturitní zkoušky-týká se pouze českého a cizího jazyka)

Nabídka profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory:

OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02

 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (písemná zkouška).
 2. Ekonomika (ústní zkouška).
 3. Účetnictví (ústní zkouška).

Volitelná nepovinná zkouška (AJ, NEJ, matematika, cestovní ruch).

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 18-20-M/01

 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (písemná zkouška).
 2. Ekonomika (ústní zkouška).
 3. Počítačové systémy (ústní zkouška).

Volitelná nepovinná zkouška (AJ, NEJ, matematika, účetnictví).

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41 M/01

 1. Praktická zkouška z ošetřování nemocných.
 2. Psychologie a komunikace.
 3. Ošetřovatelství (ústní zkouška).

Volitelná nepovinná zkouška (AJ, NEJ, matematika, somatologie).

 • Poslední aktualizace: čtvrtek 15 říjen 2020, 08:28:19Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice