TOPlist

 

A- A A+

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018

inzerat sestra 20170902

Výsledky přijímacího řízení na šk. rok 2017/2018

SOŠ

Výsledky 4. kola přijímacího řízení na obor OA

Výsledky 4. kola přijímacího řízení na obor ZA

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na obor OA

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor OA

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor IT

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor ZA

Výsledková listina JPZ - obor Obchodní akademie

Výsledková listina JPZ - obor Informační technologie

Výsledková listina JPZ - obor Zdravotnický asistent

CZVV - webový portál pro zpřístupnění testových zadání JPZ

VOŠ

Výsledky 4. kola přijímacího řízení na obor Sociální práce (kombinovaná forma)

Výsledky 4. kola přijímacího řízení na obor Všeobecná diplomovaná sestra (kombinovaná forma)

Výsledky přijímací zkoušky do zkrácené formy studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra ve šk. roce 2017/2018

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor Sociální práce (kombinovaná forma)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor Všeobecná diplomovaná sestra (kombinovaná forma)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor Sociální práce (denní forma)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor Sociální práce (kombinovaná forma)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor Všeobecná diplomovaná sestra (denní forma)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor Všeobecná diplomovaná sestra (kombinovaná forma)

Termíny přijímacího řízení

SOŠ

Vyhlášeno 4. kolo přijímacího řízení pro všechny obory SŠ (Obchodní akademie, Informační technologie, Zdravotnický asistent) na 30. srpna 2017, přihlášky přijímáme do 25. srpna 2017.

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro všechny obory SŠ na 24. května 2017, přihlášky přijímáme od 17. května 2017 (neomezeně).

uzávěrka přihlášek 1. kola – 1. březen 2017

Jednotné přijímací zkoušky SŠ:

  • 1. řádný termín na 1. školu – 12. dubna 2017
  • 2. řádný termín na 2. školu – 19. dubna 2017

přijímací řízení  rozhodnutí (o přijetí, nepřijetí) 1. kolo – 2. května 2017

VOŠ

2. kolo

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ: obory Sociální práce a sociální pedagogika a Diplomovaná všeobecná sestra, denní i kombinovaná forma. Přijímací řízení 30. 8. 2017, přihlášky do 28. 8. 2017.

1. kolo

přihlášky do: 31. května 2017

přijímací řízení 1.kolo (rozhodnutí o přijetí, nepřijetí): 22. června 2017

Předpokládaný počet přijímaných studentů:

  • obor Obchodní akademie  -  30
  • obor Informační technologie  -  30
  • obor Zdravotnický asistent  -  30
  • obor Sociální práce a sociální pedagogika  -  30 (denní forma)
  • obor Sociální práce a sociální pedagogika  -  40 (kombinovaná forma)
  • obor Diplomovaná všeobecná sestra - 30 (denní forma)
  • obor Diplomovaná všeobecná sestra - 40 (kombinovaná forma)

Podmínky přijímacího řízení:

- obor OA -

žáci budou přijati podle testů z matematiky a českého jazyka a podle vysvědčení ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.)

- obor IT -

žáci budou přijati podle testů z matematiky a českého jazyka a podle vysvědčení ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.)

- obor ZA -

žáci budou přijati podle testů z matematiky a českého jazyka a podle vysvědčení ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.),
zdravotní způsobilost na přihlášce musí být potvrzena praktickým lékařem

- obor SP -

studenti budou přijati bez příjmacích zkoušek na základě výsledků maturitního vysvědčení ze SŠ (platí pro obě formy vzdělávání),  zdravotní způsobilost na přihlášce musí být potvrzena praktickým lékařem

- obor VS -

studenti budou přijati bez příjmacích zkoušek na základě výsledků maturitního vysvědčení ze SŠ (platí pro obě formy vzdělávání),  zdravotní způsobilost na přihlášce musí být potvrzena praktickým lékařem

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení na SOŠ pro šk. rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ pro šk. rok 2017/2018

  • Poslední aktualizace: pondělí 13 listopad 2017, 16:42:08Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice